Vásárlástól való elállás – nyomtatvány

Elállási/Felmondási tájékoztató

Ezúton szeretnénk felhívni a tisztelt vásárlónk figyelmét, hogy a csomag kézhezvételét követő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a vásárlástól, felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő: Attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt személy, a fuvarozótól a csomagot átveszi. A 14 nap eltelte után nem áll módunkban elfogadni a vásárlástól való elállást!

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárata előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Babyhappy Kft. számára. A fogyasztót terheli ennek bizonyítása.

A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási szándékának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi ( postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A webshopból történő vásárlásnál a 14 napos elállási jogra vonatkozó rendelkezéseket a 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet tartalmazza, ami előírja, hogy e többlet jogosultság csak a fogyasztókat illeti meg.
A fogyasztó fogalmát az új Ptk. a következőképpen határozza meg: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A 14 napos elállási joggal, tehát csak a magánszemélyek élhetnek, az egyéni vállalkozók, társas vállalkozások nem.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát egyértelmű nyilatkozatban elektronikus úton küldött levél útján köteles közölni velünk az info@babamamaoutlet.hu emailcímen, illetve a csomag visszaküldésével a mellékelt felmondási nyilatkozatot is köteles kitöltve visszajuttatni hozzánk az átvételtől számított 14 napon belül.

Önhatáridőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

(BabyHappy Kft., 2315 Szigethalom, Iskola utca 41/D. 1/5.)

Mi visszaigazoljuk, és ezt követően tudunk egyeztetni a visszaküldés folyamatáról és módjáról. 1 Kérjük, hogy egyeztetés nélkül ne indítson vissza csomagot!
A fogyasztó elállásával összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket nem adhatja fel utánvétellel vagy portóval. Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a dolgot a határidő lejárta előtt elküldi.
Ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választ, akkor az ebből eredő többlet költséget a vállalkozás nem köteles visszatéríteni,a vállalkozás csak a „normál” szállítási díjnak megfelelő összeget köteles visszatéríteni a fogyasztó számára (extra szállítási költség tehát nem jár vissza).Ha a megrendeléskor nem a vállalkozás által felkínált legolcsóbb szállítási módot választottuk, akkor is csak a felkínált legolcsóbb szállítási díjnak megfelelő összeget köteles visszatéríteni a vevő számára  a vállalkozás.  Erről az összegről pontosan a vásárlástól való elállási szándékot elfogadó levelünkben levelünkben adunk tájékoztatást! A vállalkozás a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon köteles visszafizetni az összeget.A fogyasztó csak a dolog jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelést meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel! (a fogyasztó felel a termék kipróbálását meghaladó használatból adódó értékcsökkenésért)Ennek megállapítás után után történik a visszatérítés.

Kelt.: Szigethalom, 2018.02.19. BabyHappy Kft.

Elállási/Felmondási nyilatkozat Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!
Címzett: Babyhappy Kft., 2315 Szigethalom, Iskola u. 41/d

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Vásárlás időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása:
A kapott számla sorszáma:
A vásárló számlaszáma a visszautaláshoz:
Kelt:

A dokumentum letölthető: innen